Het overblijven op De Wegwijzer kost € 1,75 per dag.
Indien de kosten voor het overblijven een probleem vormen, kunt u zich wenden tot de directie.

Betaling

Betaling vindt achteraf plaats door middel van automatische incasso. Elke maand ontvangt u een mail waarin wordt aangegeven wanneer welk bedrag van uw bankrekening wordt afgeschreven. In deze mail staat ook een link naar de factuur.

Kosteloos overblijven

  • Kinderen van overblijfouders blijven op de dagen dat de ouders zijn ingeroosterd kosteloos over.
  • Ouders die een schoolactiviteit begeleiden, betalen niet voor hun kinderen als zij op datzelfde tijdstip overblijven.