Tijdens het overblijven gelden dezelfde algemene gedragsregels als op school, daarnaast zijn er regels voor de kinderen tijdens het overblijven. Wilt u deze regels met uw kind(eren) doornemen?

Dagelijkse gang van zaken

Groep 1 en 2

De kinderen van groep 1 en 2 worden door de overblijfouder opgevangen in de kleuterhal en gaan samen naar het overblijflokaal. De namenlijsten worden nagegaan en aangevinkt. Als een kind wel aangemeld is maar niet aanwezig is, wordt direct nagegaan waar het kind op dat moment is. Voor het eten wordt gebeden, na het eten wordt uit de kleuterbijbel voorgelezen en met een dankgebed geëindigd. Na het eten brengen de kinderen hun tas weer naar de gang en hangen deze aan de kapstok. Na het eten spelen de kinderen bij goed weer buiten. Bij slecht weer spelen de kinderen binnen. Dit onder toezicht van een overblijfouder. Alle kinderen uit groep 1 en 2 gaan om 13.00 uur naar binnen, zij worden opgefrist, gaan naar het toilet en worden opgevangen door hun leerkracht.

Groep 3 t/m 8

De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 gaan om 12.00 uur naar het lokaal waar het overblijven die dag is. De overblijfouder komt naar dit lokaal om met de kinderen te eten. Voor het eten wordt gebeden, na het eten wordt uit de kinderbijbel gelezen, waarna met een dankgebed wordt geëindigd. Na het eten spelen de kinderen bij goed weer buiten. Bij slecht weer blijven zij binnen. In het overblijflokaal kan worden meegedaan aan een georganiseerd spel, er kunnen spelletjes aan tafel worden gedaan of worden getekend en gekleurd. Ook zijn er Donald Ducks of boeken om te lezen. Om 13.00 uur wordt opgeruimd onder toezicht van een overblijfouder. Deze zorgt dat alle spullen opgeborgen zijn en doet de schuur en de overblijfkast op slot. De pleinwacht opent om 13.00 uur de hekken en neemt de taken van de overblijfouders over.

Regels voor de kinderen die overblijven

 • Als we overblijven, luisteren we naar de overblijfouder en gedragen ons netjes en beleefd.
 • Met alle kinderen die overblijven, gaan we op een goede manier om, wees vooral voorzichtig met kleuters en jongere kinderen.
 • Tijdens het eten blijven we op onze plaats zitten, we wippen niet met stoelen of tafels, zitten niet aan een ander of aan de spullen van een ander. Afval wordt opgehaald.
 • Tijdens het bidden en Bijbellezen zijn we eerbiedig en bidden of luisteren we mee.
 • Als je overblijft moet je alle spullen uit je klas meenemen die je nodig hebt, je mag niet meer in de klas.
 • Als je binnen blijft, mag je met speelgoed uit de overblijfkast spelen.
 • Buiten mag je met de spullen uit het schuurtje spelen, één van de overblijfouders doet de schuur open.
 • Met het speelgoed uit de schuur gaan we zorgvuldig om. Fietsjes zijn alleen voor groep 1/2.
 • Kapotte materialen worden gemeld bij de overblijfcoördinator.
 • Alles waar je mee gespeeld hebt, ruim je zelf weer op.
 • Het is niet toegestaan tijdens het overblijven van het schoolplein af te gaan. Ook als de bal over het hek is gegaan, halen we die niet zelf op.
 • We schoppen en slaan elkaar niet.

Wat ouders moeten weten

 1. Als zich tijdens het overblijven problemen hebben voorgedaan, kunt u hierover contact opnemen met de overblijfcoördinator.
 2. Heeft u een klacht? Maak dan gebruik van onze klachtenprocedure.
 3. De kinderen en overblijfouders zijn tijdens het overblijven verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.